22
mrt

Coronavirus (COVID-19)

Veiligheid staat bij ons op één

Vooralsnog hebben wij, na overleg met de medewerkers en kijkende naar de besluiten van de overheid, besloten om de beroepsuitoefening voort te zetten.

Naast het opvolgen van de regels van het RIVM, zullen we waar nodig ook extra maatregelen treffen. Dit kan mogelijk leiden tot langere wachttijden of het moeten uitstellen van werk als de gezondheid van u of onze medewerkers in het geding kan komen.

Indien u zelf vragen heeft over het al dan niet kunnen doorgaan van uw project staan wij uiteraard open voor uw vragen en kunnen we overleggen wat het beste is.

Tot nader bericht is dit de huidige stand van zaken. We beseffen dat het de verantwoordelijkheid is van ons allemaal om deze periode goed door te komen. We hopen dan ook op uw begrip voor de maatregelen die we genoodzaakt zijn te nemen.

Inceman Interieur